(Кыргызча) 2020-жылдын 20-мартында КР Жогорку Кеңеши тарабынан коомдук талкууга чыгарылган “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көзөмөлдөө функцияларын аткаруу тартиби жөнүндө” мыйзам долбоорун талдоо

(Кыргызча) 2020-жылдын 20-мартында КР Жогорку Кеңеши тарабынан коомдук талкууга чыгарылган “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көзөмөлдөө функцияларын аткаруу тартиби жөнүндө” мыйзам долбоорун талдоо

Sorry, this entry is only available in Kyrgyz.