Staff

Ainura Usupbekova
Ainura Usupbekova
Director
Natalya Lyashenko
Natalya Lyashenko
Accountant
Jannat Kovalchuk
Jannat Kovalchuk
Expert on parliamentarism
Anara Satylkanova
Anara Satylkanova
Lawyer
Cholpon Turdunalieva
Cholpon Turdunalieva
Administrative мanager
Zamira Naimanbaeva
Zamira Naimanbaeva
Data expert
Eldiyar Dzhumabaev
Eldiyar Dzhumabaev
Coordinator
Venera Adieva
Venera Adieva
Coordinator of educational programs
Kseniya Kochetkova
Kseniya Kochetkova
Media expert
(Русский) Перизат Асангулова
(Русский) Перизат Асангулова
Office manager