Supervisory Board

Kuruchbekov Zakon Akynbekovich

Chairman of the Supervisory Board

 

Kalygulova Beyshegul

Member of the Supervisory Board

 

Ismanov Talant Kasymovich

Member of the Supervisory Board