2018 2020 жылдарда Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын өркүндөтүү стратегиясы боюнча даярдал