Рус Кырг Eng

Үгүт мезгилинде касташуу тили: аны колдонуу тобокелдигин жана жайылышын азайтуу

Үгүт мезгилинде касташуу тили: аны колдонуу тобокелдигин жана жайылышын азайтуу

Шайлоо алдындагы үгүт – Кыргыз Республикасынын жарандарынын, талапкерлердин,
талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана ишенимдүү адамдарынын, саясий
партиялардын тигил же бул талапкерлер (талапкерлердин тизмелери) үчүн же болбосо аларга
каршы добуш берүүгө шайлоочуларды түртүү же түрткү берүү максаты бар шайлоо
өнөктүгүнүн мезгилиндеги маалымат даярдоо жана таратуу боюнча иши.

Шайлоо алдындагы үгүт деп төмөнкүлөр таанылат:
1) бул же тигил талапкерлер, талапкерлердин тизмеси же аларга каршы добуш берүү
чакырыктары;
2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата артыкчылыкты билдирүү;
3) талапкерлер, талапкерлердин тизмеси шайлоонун же шайлабоонун мүмкүн болгон
кесепеттерин сүрөттөө;
4) Талапкерлердин кесиптик иши же өзүнүн кызматтык (кызмат ордундагы) милдеттерин аткаруу менен байланышпаган алардын ишмердиги жөнүндө маалыматты таркатуу.

Язык вражды в агит. период – как снизить риск его испол-я и распростран. кырг. яз