Рус Кырг Eng

«ЖАРАНДЫК ПЛАТФОРМА» КООМДУК ФОНДУНУН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮСҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА АЛДЫН АЛА ОТЧЁТТОРУНУН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ

«ЖАРАНДЫК  ПЛАТФОРМА» КООМДУК ФОНДУНУН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮСҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА АЛДЫН АЛА ОТЧЁТТОРУНУН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ

2017-жылдагы КР Президентин шайлоолор, 2011-жылы башталган шайлоо процессиндеги реформалардан кийинки шайлоо циклин жыйынтыктоочу окуя болуп калды. Так ушул Президенттик шайлоолордун өтүшү мамлекеттик органдар тарабынан инновацияларды, мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана укук колдонуучулук практикасын жакшыртуу Кыргызстандагы шайлоо тутумун өркүндөтүү боюнча тармактарга күчөтүүлөрдү киргизе алаарына баа бере алат.

«Жарандык платформа» коомдук фонду өткөрүлгөн реформаларды баалоо үчүн шайлоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатууда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес институттардын баарына көмөк көрсөтүү, ошондой эле мыйзам чыгаруучулук жана укук колдонуучулук базанын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында шайлоолорго көз карандысыз байкоону жүргүзүп жатат.

«Жарандык платформа» коомдук фондунун көз карандысыз байкоо жүргүзүүлөрү боюнча отчёттору, шайлоочуларды жана талапкерлерди каттоо, саясий өнөктүктүн мүнөзү, ишмердүүлүгү түздөн-түз шайлоолорду даярдоого жана өткөрүүгө багытталган мамлекеттик институттардын иши, өнөктүктүн ЖМКда чагылдырылышы, шайлоо боюнча келип чыккан талаштар тууралуу коомчулукка кабар берет.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮСҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА АЛДЫН АЛА ОТЧЁТТОРУНУН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ